ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  รายละเอียด : ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามไฟล์ที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 206 คน