ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีการประมูล
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 

เรื่องให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า  โดยวิธีการประมูล

ตามเอกสารที่แนบมา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน