ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
  รายละเอียด :

คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน