ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ "การเป็นประธานอาเซียนของไทย"
  รายละเอียด :

คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ "การเป็นประธานอาเซียนของไทย"

โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามลิงค์ได้ที่...
https://goo.gl/e2rtny

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน