ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
246
16 มี.ค. 2564
2 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 มี.ค. 2564
3 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
241
16 มี.ค. 2564
4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
09 มี.ค. 2564
5 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกเป็น 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
03 ก.พ. 2564
6 การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
05 ต.ค. 2563
7 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
28 ส.ค. 2563
8 ประกาศให้เช่าอาคารตลาดสด ตลาดนัดวันพฤหัสบดี และตลาดนัดวันอาทิตย์เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธิประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
307
26 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
344
14 ส.ค. 2563
10 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
349
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6