สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
227
16 มี.ค. 2564
2 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
226
16 มี.ค. 2564
3 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
230
16 มี.ค. 2564
4 บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
09 มี.ค. 2564
5 ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 มี.ค. 2564
6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
09 มี.ค. 2564
7 เลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
233
09 มี.ค. 2564
8 หลักฐ่นที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1