ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ภัยเล็ก ทะเบียน 80-1813) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 ต.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตัวอักษรป้ายจุดชมวิวท่าอ้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิดโครงการประเพณีชักพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้คกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2562
7 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดโต๊ะหน้าสแตนเลส ขาสวิง ขนาด 76x114x75 ซม. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับวิทยุระบบไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15