ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 มี.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 มี.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 60KVA ดาวน์โหลดเอกสาร
234
25 มี.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 มี.ค. 2564
5 ประกาศการจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด พร้อมใส่ด้ามจับ สำหรับเดินรณรงค์เลือกตั้ง ตามโครงการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
12 มี.ค. 2564
6 ประกาศการจัดจ้างทำป้ายรณรงค์เลือกตั้ง สำหรับเดินรณรงค์เลือกตั้ง ตามโครงการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
12 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
10 มี.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
10 มี.ค. 2564
9 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมต้นาตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
247
19 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
04 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20