ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ม.ค. 2563
2 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รณงค์โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ธ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ภัยเล็ก ทะเบียน 80-1813) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ต.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตัวอักษรป้ายจุดชมวิวท่าอ้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิดโครงการประเพณีชักพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้คกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ต.ค. 2562
9 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ต.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15