เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file โครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .....
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo เทศบาลตำบลทุ่งหว้าประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo เทศบาลตำบลทุ่งหว้าขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เชิงรุก เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ได้ที่โรงพยาบาลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนและการใช้น้ำอย่างประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
photo ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
find_in_page ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศ ภดส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า