messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานฮารีรายา อีดิ้ลอัฏฮา (ฮ.ศ.1445) ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่64(พ.ศ.2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) ในภารกิจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
find_in_page ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
แจ้งการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
กำหนดออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 138 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า