เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศให้เช่าอาคารตลาดสด ตลาดนัดวันพฤหัสบดี และตลาดนัดวันอาทิตย์เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธิประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ทต.ทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมาลงทะเบียนสำหรับการทำหมันและการฉีดวัคซีนสุนัขและเเมว 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo 111 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description แผ่นพับขึ้นทะเบียนคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
description สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประชาสัมพันธ์การต่่อบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสตูล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83