เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสำรวจ พนักงานประเมินภาษี และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แจ้งการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file กำหนดออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาให้เช่าอาคารตลาดสด ตลาดนัดวันพฤหัสบดี และตลาดนัดวันอาทิตย์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง ให้เช่าตลาดสด ตลาดนัดวันพฤหัสบดี และตลาดนัดวันอาทิตย์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page กำหนดการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า