เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมผักปันสุข
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดกิจกรรมผักปันสุข เพื่อให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสอนให้เด็กปลูกผัก ตั้งแต่การพรวนดิน หว่านเมล็ด การคัดแยกต้นกล้า การใส่ปุ๋ย รดน้ำ และเก็บเกี่ยว และเด็กได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ และมีการแบ่งปัน ผักที่ปลูกไปให้ผู้ปกครองนำไปปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า