เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า