เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ. 2565 (34 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า มอบหมายให้ นายสนิท เอี้ยวซิโป รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูนิมิตร โดยมีนายสมพร สินจรูญศักดิ์ ประธานสภาฯ นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู สมาชิกสภา นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์ ปลัดเทศบาล นางพิมพ์รดา อนันตอัมพร ประธานสตรีเทศบาลตำบลทุ่งหว้า หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล ครู และนักเรียน ศพด.ทต.ทุ่งหว้า เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา และมีคุณธรรมนำชีวิต
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า