เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประเพณีไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) ประจำปี 2564 (พิธีปิดประตูยมโลก) (21 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 6 กันยายน 2564 ในเวลา 19.19 น. ซึ่งตรงกับวัน 30 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจีน นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า พร้อมด้วย นายสนิท เอี้ยวซิโป รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่่งหว้า นายสมพร สินจรูญศักดิ์ ประธานสภา นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู สมาชิกสภาเทศบาล นายโรม กลัดทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสนธิ ลิ่มสายหั้ว และนายบุญมาศ ลิมปวนัสพงศ์ ตัวแทนคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้ร่วมกันทำพิธีปิดประตูยมโลก (ส่งฮอเฮียตี๋) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีตามความเชื่อกันแต่โบราณว่าในวัน 30 ค่ำ เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ประตูยมโลกจะปิด จึงจัดทำพิธีส่งฮอเฮียตีี๋กลับสู่ยมโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) โดยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้าทำกิจกรรมจุดธูปเทียน เผากระดาษเงิน - ทอง บริเวณหน้าบ้านตนเองตลอดสองฝั่งถนนสายทุ่งหว้า - ละงู เพื่อส่งให้ฮอเฮียตี๋กลับสู่ยมโลกและได้ใช้จ่ายในยมโลก นั้นเอง ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า