เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

“ น่าอยู่ สามัคคี มีส่วนร่วม ”งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
รับมอบโล่เกียรติคุณร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” ที่ทำให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้ นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า มอบหมายให้ นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ 2021 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169