เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จัดโครงการประชุมและอบรมให้ความรู้ผู้่ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (17 ภาพ)
รายละเอียด : นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า พร้อมด้วย นายสนิท เอี้ยวซิโป รองนายกเทศมนตรี นายดุสิต ทุ่งหว้า รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยถึงกฏระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย และรณรงค์ให้ ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งหว้าเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% และนายอรุณ ศรียาน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เขาแดง อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคท้องร่วง โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก และโควิด-19
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า