เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลตลาดสดเพื่อผู้บริโภค ประจำปี 2547 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดสดดีเด่น ประจำปี 2550 ระดับจังหวัด (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดสดดีเด่น ประจำปี 2551 ระดับจังหวัด (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
รางวัลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ประจำปี 2550 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
สถานที่ทำงานน่าอยู่ ระดับ ดี ประจำปี 2549 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ ประจำปี 2552 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดดีเด่นระดับภาคใต้ (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดสดดีเด่น ประจำปี 2551 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
ตลาดสดดีเด่น ประจำปี 2550 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
รางวัลระดมพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างดียิ่ง ประจำปี 2547 (1 ภาพ) [21 มกราคม 2554]
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67