ชื่อเรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : HYrnjg2Thu125909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้