ชื่อเรื่อง : เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศบาลตำบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล โดยจะมีเจ้าหน้าที่ เข้ามารับซื้อขยะในชุมชน มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ มีการนำรายได้จากการขายขยะเป็นสวัสดิการฌาปนกิจศพในชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนขยะในชุมชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION
ชื่อไฟล์ : HdOYEghFri92605.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 61syzxmFri93834.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XyjOgzlFri93059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WPh7hP0Fri93115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O04oksBFri93144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lFmjPhGFri93158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xBo2ihUFri93218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Id0mvwXFri93256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lZVjFASFri93322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : S1vfukRFri93352.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0zmlYqEFri93405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lt7r8CWFri93414.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F6kBpcLFri93427.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sKxn4kdFri93435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : txyJEklFri93452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : x1AHXqGFri93525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rEY3YfZFri93535.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O0SkdhgFri93555.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7IBpYGEFri93608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iQXwJ43Fri93625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MAQOp8PFri93637.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cFyFAmNFri93652.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4LAFHWBFri93704.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FLUSis5Fri93711.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้