ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล แจ้งปิดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง