ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง