ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง