ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิสุทธิ์ - โรงพระจีนบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ โดยวิธีคัดเลือก