ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สลามัตฮารีรายา อีดิ้ลอัฏฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 (ประจำปี 2567) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง