messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า