เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box กองช่าง
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายชาคริต หีมปอง
นายช่างโยธา
นายชาคริต หีมปอง
นายช่างโยธา
นายอดุลย์เลาะ มานะเกล้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอดุลย์เลาะ มานะเกล้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
-
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวจารุพักตร์ ชาวสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจารุพักตร์ ชาวสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81