เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
image สินค้าชุมชน OTOP
ขนมผูกรักท่าอ้อย (1 ภาพ) [24 มิถุนายน 2563]
ขนมพริกไทยดำสุไหงอุเป (1 ภาพ) [24 มิถุนายน 2563]
พริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป (1 ภาพ) [24 มิถุนายน 2563]
ไม้กวาดดอกหญ้า (1 ภาพ) [29 มิถุนายน 2552]
ข้าวซ้อมมือ (1 ภาพ) [29 มิถุนายน 2552]
สินค้า OTOP มันกุ้ง (1 ภาพ) [29 มิถุนายน 2552]
ผลิตภัณฑ์ OTOP ขนมไข่ (1 ภาพ) [29 มิถุนายน 2552]
กะปิโบราณ (1 ภาพ) [29 มิถุนายน 2552]
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137