เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ [20 มีนาคม 2566]
18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย [18 มีนาคม 2566]
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมทต.ทุ่งหว้า [16 มีนาคม 2566]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา [6 มีนาคม 2566]
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทุ่งหว้า รดน้ำต้นไม้บริเวณหน้าเทศบาลฯ สามแยกโรงน้ำ และจุดชมวิวท่าอ้อย [24 กุมภาพันธ์ 2566]
รณรงค์สวนหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [23 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมผักปันสุข [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หัดเยอรมัน [20 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [17 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 129 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า