เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมหลังคา และเครื่องเสียง สำหรับโครงการงานฮารีรายาอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 60KVA poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศการจัดจ้างทำป้ายรณรงค์เลือกตั้ง สำหรับเดินรณรงค์เลือกตั้ง ตามโครงการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศการจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด พร้อมใส่ด้ามจับ สำหรับเดินรณรงค์เลือกตั้ง ตามโครงการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศประกาศผลผู้ชนะการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมต้นาตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
find_in_page ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้นาตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านในบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการงานเมาลิด (ฮ.ศ.๑๔๔๒) ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแผงกั้นจราจร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 20 (ทั้งหมด 214 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า