messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 523
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า