เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
สำนักงาน

การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91120 โทรศัพท์ : 0-7478-9110-1 โทรสาร : 0-7478-9111 E- mail : office@thungwacity.go.th อีเมลกลาง : saraban@thungwacity.go.th Web Site : https://www.thungwacity.go.th/ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
แผนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69