messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
find_in_page คู่มือการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เชิญประชุม หน่วยรับตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page เผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คำสั่งมอบหมายงาน งานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า