เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
folder เทศบัญญัติงบประมาณ
description เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
description เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนปรับปรุงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
description ประกาศเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123