messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศพนักงานดีเด่นเทศบาล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ให้โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
ให้พนักงานเทศบาลย้ายเปลี่ยนตำแหน่งและสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
สรุปผลการฝึกอบรมประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศ่บาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า