messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปสถิติการให้บริการ E-service ระหว่าง (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือน(ตุลาคม 2566- มีนาคม 2567) ประจำปี2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ระหว่าง(1ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ และสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
สถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ และสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
สถิติจำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,สถิติจำนวนผู้มายื่นคำร้องของใช้น้ำ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
แบบรายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2564ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนกันยาน -ธันวาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
แบบรายงานผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ,แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมิถุนายน-สิงหาคมประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
แบบรายงานสถิติผู้มายื่นคำร้องขอใช้น้ำเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
แบบรายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือเดือนมกราคม-พฤษภาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
รายงานสถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการอาคารอู่ซ่อมเรือ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ข้อมูลสถิติ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า