เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file บัญชีคุมเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตาบลทุ่งหว้า ประจาปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือประจาศูนย์ฯ ของเทศบาลตาบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรดารและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58