messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
image กองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. [30 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ครั้งที่ 2/2566 [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [26 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อสุขภาพดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [18 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [8 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [4 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชุมชน ท่าอ้อยในบ้าน [19 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชุมชนท่าเรือ [17 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชุมชนบ้านโพธิ์ [15 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ชุมชนทุ่งปรือ[14 สิงหาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า