เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
image กองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ครั้งที่ 2/2566 [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [26 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อสุขภาพดีของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [18 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [8 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [4 พฤศจิกายน 2565]
โครการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 ภาพ) [29 เมษายน 2563]
สวัสดีปีใหม่ (12 ภาพ) [1 มกราคม 2561]
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (14 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
อบรมผผู้นำงานสร้างเสริมสุขภาพ (11 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (23 ภาพ) [1 เมษายน 2558]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า