เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลทุ่งหว้า
รณรงค์สวนหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [23 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมผักปันสุข [22 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [17 กุมภาพันธ์ 2566]
รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย [13 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล [1 พฤศจิกายน 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย (วันเข้าพรรษา) [7 กรกฎาคม 2565]
โครงการประชุมและอบรมให้ความรู้ผู้่ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า [24 มิถุนายน 2565]
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [18 พฤษภาคม 2565]
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (11 ภาพ) [17 พฤษภาคม 2565]
จัดทำสื่อการเรียนการสอน และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (5 ภาพ) [23 มีนาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า