เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้อย
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสระน้ำ-บ้านออก หมู่ 3
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งปรือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 80002 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลทุ่งหว้า จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed โครงการติดตั้งเสาไฟไฮมัท ความสูง 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถดับเพลิงเป็นอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยซูซูกิ หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 1, 3
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า