messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิสุทธิ์ - โรงพระจีนบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนซอยซูซูกิ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการขยายถนนสายโรงไฟฟ้า-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าอ้อย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิดทุกระยะ 10 เมตร ถนนสายท่าเรือ-ท่าปอหลำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิดทุกระยะ 10 เมตร ถนนสายบนควน-ถนนกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสระน้ำ-บ้านออก หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยวิสุทธิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยวิสุทธิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังตลาด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสระน้ำ-บ้านออก หมู่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กช่องว่างระหว่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับรางระบายน้ำ ถนนสายโรงไฟฟ้า-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงพระจีนแป๊ะก๋งบ้านทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังสำนักงานที่ดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.27013 หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลี่ยงเมืองท่าปอหลำ - ท่าเรือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.27015 หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งปรือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 80002 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟไฮมัท ความสูง 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถดับเพลิงเป็นอาคารเก็บพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝั่งฝ้าสี่ทิศทาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ริมถนน สายโรงไฟฟ้า - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างเหมางานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก ภายในเทศบาลตำบลทุ่งหว้า และถนนหน้าตลาดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยซูซูกิ หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ ตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 1, 3 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายนาตะวันออก (ตอน2) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ซื้อแผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
1 - 44 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า